Berättande

berättande

Kursen behandlar också vardagligt berättande i muntliga och medierade former, dess användning i olika former och syften samt bakgrund i folklig tradition. Studenterna får öva sig i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation och tolkningsmetoder, dokumentation av berättelser och kvalitativ intervjumetodik. När berättandet behandlas som en grundbult i människans liv talas det ibland om Homo narrans, den berättande människan. Törsten efter goda berättelser tycks oändlig. Karriärer och liv liknas vid berättelser. I dokusåpor och tävlingsprogram står ständigt utslagna deltagare med tårarna rinnande nedför kinderna och. Källor är alla texter eller föremål ur vilka vi kan få kunskap om det förflutna. Men det är först då vi bearbetat texterna som de blir en källa till vår historia. Dessa källor delas in i två grupper nämligen: kvarlevor och berättande källor. · En kvarleva är en rest av ett händelseförlopp, något som tillkom i och med själva den. Den förbjudna kärleken kan uppstå mellan klassgränser, rasgränser eller mellan död och levande som i Twilight. Anne-Maries rytmikrecept Anne-Marie Engelholm kr. Det tidiga språkbadet Rigmor Lindö. Därmed lyckas företaget inte sniken lansera nya produkter, utan på köpet medföljer ett generöst paket med värderingar och tom hope. Skrivregler är med andra ord inte lika strikta inom texttypen: berättande

Berättande - Reviews, Menu

Om man skulle vilja få sig ännu en skildring av dagens Iran serverad i mellangärdet förflyttar Farhadi sitt mästerliga berättande till sitt nya värdland och med hjälp av en superb ensemble ledd av Bérénice Bejo lyckas han få till ett minnesvärt resultat. Är premissen oväntad eller tvetydig? Hämtad från " https: En dagbok är en kvarleva från den person som förde den, medan själva innehållet är en berättande källa. Kulturanalys och berättande Antal högskolepoäng 15 hp. Anne-Maries rytmikrecept Anne-Marie Engelholm.

0 reaktioner på ”Berättande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *