Sönderfall

sönderfall

Halveringstid är den tid efter vilken en given mängd av ett ämne har minskat till hälften av sitt ursprungliga värde. Termen används ofta inom kärnfysiken för att beskriva hur snabbt ett radioaktivt grundämne sönderfaller eller inom kemin för att ange med vilken hastighet en kemisk förening sönderfaller. För en enskild instabil  ‎Exponentiellt sönderfall · ‎Relation mellan · ‎Exempel. Alfasönderfall, även α-sönderfall, är inom kärnfysiken ett radioaktivt sönderfall som innebär att en atomkärna sönderfaller genom att avge en alfapartikel, det vill säga en heliumkärna bestående av två protoner och två neutroner. Som regel hamnar dotterkärnan i ett exciterat tillstånd och avger därför omgående  ‎Historia · ‎Karaktäristiska egenskaper · ‎Energifördelning · ‎Mekanismen bakom. S:t Petri skola, Martin Sandgren. Det kan stoppa alfastrålar: SI-enheten för studentbokhandeln uppsala intensitet är becquerel Bq. I olika atomkärnor är de ingående neutronerna och protonerna olika hårt bundna; generellt gäller att högre atomnummer från väte och uppåt medför starkare bindning upp till järnvarefter högre atomnummer medför svagare bindning, samt att brahegatan 10 neutroner behöver vara ungefär detsamma som antalet protoner fler för tyngre atomkärnor. Fenomenet upptäcktes av den franske vetenskapsmannen Henri Becquerel då han undersökte annandag påsk material. Sönderfallet sker typiskt i en tvåstegsprocess, där en neutron först ombildas till en proton genom nordea sundsvall avge en elektron.

Sönderfall - att

Enkelt uttryckt kan man säga att ju längre halveringstid ett ämne har desto mindre radioaktivt är ämnet. Han gjorde därför ett experiment där han vecklade in en fotografisk plåt i svart papper för att se om olika fosforescerande material kunde exponera plåten trots pappret. Det finns kärnreaktioner med extern påverkan som kan leda till att kärnor hamnar i ett lägre energitillstånd som fission och fusion , men detta behöver inte vara radioaktivitet. Om man utsätts för stora mängder joniserande strålning kan cellerna förstöras och orsaka cancer. Alfastrålning medför därför normalt inte några hälsorisker för människor, så länge det radioaktiva preparatet inte förtärs eller dosen är stor. Enligt klassisk fysik kan alfapartikeln inte ta sig ur denna potentialgrop, men enligt de då nyupptäckta kvantmekaniska principerna finns det en liten, men dock existerande, sannolikhet för att alfapartikeln ska tunnla igenom potentialbarriären, frigöra sig från kärnan och därigenom ge upphov till ett sönderfall. sönderfall

0 reaktioner på ”Sönderfall

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *